Asia

Country State Name Phone Fax
China Baiyun District, Guangzhou Guangzhou Hui Xin Audio Technology co., ltd. +8620 86187780/86187783 +8620 86187978
Japan Yamanashi Bee Free Inc. +81552838305 +81552838306
Korea Seoul Marshall Pro Sound Inc. +82 2 2273 4030 / 2278 0276 +82 2 2273 4032 / 2271 0074
Taiwan Luzhou City KHS Audio Co., Ltd.